• ilsoleesistepertutti
 • migrationofthesoul
 • yourpoison
 • stockholmsyndrome
 • SmerfMaruda
 • Peachpie
 • nienie
 • empathetic
 • Elittka
 • soldierfuxx
 • GothLoli
 • zgaga
 • Kashmir86
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaarrives arrives
6893 24f5 390
Reposted fromzciach zciach viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy
6710 53a7 390
Jonasz Kofta
Reposted bybzdurabreatheslow123niskowonotyourstrawberrysalatolaterslisekchytrusekMournfulfreewayincentivesmilemoregraywallOnly2youniezwyklaodrugiejwnocymoniczkuuczytelnia
9935 66a7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaviva-salvadore viva-salvadore

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
2393 f063 390
Reposted fromikhakima ikhakima
2417 64b2 390
Reposted fromikhakima ikhakima
4083 8861 390
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viawstan wstan
Budujemy, bo mamy nadzieję; burzymy, bo zwyciężają w nas zgliszcza.
— Tomasz Mazur – Dawno zapowiedziana nieobecność
Reposted fromnyaako nyaako viawstan wstan
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viawstan wstan
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
2945 335b 390
Reposted fromikhakima ikhakima
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— — Katarzyna Nosowska
Reposted frommononok mononok viasardoniczna sardoniczna
2513 8c96
Reposted fromzciach zciach viasardoniczna sardoniczna
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viasardoniczna sardoniczna
Pamiętaj, że jeżeli dobrze ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż druga osoba warta jest czasu...
— G.
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl