• Kashmir86
 • zgaga
 • GothLoli
 • soldierfuxx
 • Elittka
 • empathetic
 • nienie
 • Peachpie
 • SmerfMaruda
 • stockholmsyndrome
 • yourpoison
 • migrationofthesoul
 • ilsoleesistepertutti
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I czując cię obok
opowiem o wszystkim
jak często się boję
i czuję się nikim
7025 6ef3 390
2358 ff43 390

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaoutoflove outoflove
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
9328 e502

Sneezing

Prowadzimy antydialog
Ty na ziemi, w górze ja
I się wciąż nie rozumiemy
Ja chcę latać, Ty chcesz stać
Może kiedyś puszczę sznurek
Źle zawieje silny wiatr
I wywlecze mnie na ziemię...
Nigdy nie chcę wracać tam.
— Paweł Izdebski - Balon
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka
4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight viaciarka ciarka
2912 d559
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasmutnazupa smutnazupa
- Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu? - Dobrze dobrane leki psychotropowe.
— Piotr C. "BRUD"
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
7896 0e6e 390
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaciarka ciarka
- Jak jest?
- Inaczej.
- Lepiej?
- Chyba? Dowiem się, gdy przyjdzie czas na cierpienie.
— Ochocki, Vithren, "Teraz tak mówisz"
1672 f2bb 390
Reposted fromfriends friends
2406 33e5 390
Reposted fromfriends friends
2414 db15 390
Reposted fromfriends friends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl