• Kashmir86
 • zgaga
 • GothLoli
 • soldierfuxx
 • Elittka
 • empathetic
 • nienie
 • Peachpie
 • SmerfMaruda
 • stockholmsyndrome
 • yourpoison
 • krainabezlez
 • ilsoleesistepertutti
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6004 e35f 390
all day , all night party hard
Reposted fromlinkinpark linkinpark

You can close your eyes to the things you do not want to see, but you cannot close your heart to the things you do not want to feel.

— Chester Bennington
Reposted fromlinkinpark linkinpark
4264 8518 390

"When my time comes
Forget the wrong that I’ve done
Help me leave behind some reasons to be missed
Don’t resent me and when you’re feeling empty
Keep me in your memory
Leave out all the rest
Leave out all the rest..."


RIP Chester
2445 1b02 390
Reposted frommagnes magnes viamauak mauak
5416 db20 390
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viamauak mauak
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou vialikek likek
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatout tout
3934 3ab5 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viajossie jossie
8447 7fba 390
Reposted fromslowostwor slowostwor vialikek likek
9530 bfea 390
Reposted frompesy pesy viaanncey anncey
-Nie wytrzymam tego wszystkiego...
-Wszyscy tak mówią,a wytrzymują. Człowiek nie sznurek, wszystko wytrzyma.
— "Rozmowy kontrolowane"
Wszystko jest w porządku.
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromdeviate deviate viadifferent-love different-love
Są rzeczy,
o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
6033 e3c4 390
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaagp agp
Czas, im bardziej jest pusty, tym szybciej płynie. Życie pozbawione znaczenia przemyka obok, jak pociąg niezatrzymujący się na stacji.
— Carlos Ruiz Zafón – Cień wiatru
0756 2df0 390
Reposted fromunco unco viakartoNik kartoNik
8956 ac06 390
Reposted fromerial erial vianicdostracenia nicdostracenia
0159 79e1 390
Reposted fromdusix dusix viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl