• Kashmir86
 • zgaga
 • GothLoli
 • soldierfuxx
 • Elittka
 • empathetic
 • nienie
 • Peachpie
 • SmerfMaruda
 • stockholmsyndrome
 • yourpoison
 • migrationofthesoul
 • ilsoleesistepertutti
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Chciałam zapytać dlaczego, ale nie odezwałam się ani słowem.
— Patti Smith - "Pociąg linii M"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutoflove outoflove
Za wrażliwe mam serce i za wiele wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski - Pamiętnik
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viawishyouwerehere wishyouwerehere
3656 8473 390
Reposted fromdelain delain viaplugss plugss
8617 772c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viarurky rurky
2264 8bdb 390
Reposted fromdobby dobby
7722 eaca 390
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaoutoflove outoflove
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaplugss plugss

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viainspirations inspirations

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
-Zrobiło się jakoś pusto wokół mnie.
-Chyba wiem dlaczego..
Już nikt nie potrzebuje od Ciebie pomocy, wszyscy już są szczęśliwi.
— ...
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via100suns 100suns
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viaczoo czoo
Popatrz się na mnie i uśmiechnij, a będę najszczęśliwszą dziewczyną na ziemi.
— nn
The perfect Valentine’s Day.
1894 9c52 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl